NOTIFICAR AVARIA
Si creu que te informació sobre una averia, segueixi els següents passos per notificar-la.
Pas 1: Especifiqui la ubicació de l'averia
Especifiqui la ubicació de l'averia, per exemple una direcció postal o una referència important.
Pas 2: Descripció de l'averia
Faci una breu descripció de l'averia.
Pas 3: Informació addicional
Pot enviar fins a dos arxius amb informació addicional sobre l'averia, per exemple, fotos.
Pas 4: Informació de contacte
Si desitja estar informat sobre l'estat de la seva notificació, pot especificar el correo electrònic o telèfon.